Презентации со Специального Единого семинара 1С от 13.02.2019

Презентации со Специального Единого семинара 1С от 14.02.2018

Презентации с Единого семинара 1С от 11.10.2017

Презентации с Единого семинара 1С от 05.04.2017

Презентации с Единого семинара 1С от 06.10.2016

Презентации с Единого семинара 1С от 08.04.2016